Taxatie en herstel

Indien er schade aan uw pand is veroorzaakt, kunt u contact met ons opnemen. De meest gangbare benadering voor schades is dat wij deze eerst komen opnemen.

Na de taxatie volgt het op korte termijn afgeven van een offerte (eventueel rechtstreeks naar de verzekeraar). We doen vervolgens onze uiterste best om op zeer korte termijn de schade voor u herstellen. Kennis van materialen en van de opbouw van uw pand zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. De uitstraling van uw pand moet namelijk wel gewaarborgd blijven.

Dak-wand specialisten!

  • Praktisch en betrokken voorbereiding
  • Een vaste montageploeg voor uw hele project
  • Aaneengesloten montage; korte bouwtijd